Elektronika

TMS – sistem za označavanje žica i kabela

Sastoji se od: toploskupljajućih cijevi montiranih u obliku češlja na beskonačnoj traci, pisača (matrični ili termo transfer) i softwera. Na toploskupljajuće cijevi se ispisuju oznake, skidaju s trake i montiraju na žice i kabele. Završna faza je zagrijavanje toplim zrakom.

Na taj se način oznaka stegne i postane, praktično, dio žice ili kabela. Promjer se gotovo ne povećava, oznake ne ispadaju, a osim toga su izuzetno trajne i otporne na kemikalije, lužine i UV zrake.