Grijaći kabeli

Primjena grijaćih kabela u industriji

Pentair Raychem nudi cijeli program grijaćih kabela i pribora za zaštitu od smrzavanja do održavanja temperature medija od 0°C do +600°C.

Upotreba samoregulirajućih grijaćih traka do temp. održavanja od cca 80 °C je u velikoj prednosti u odnosu na grijanje parom . To se posebno odnosi na grijanje protiv smrzavanja, te grijanje impulsnih vodova. Za više temp. održavanja do +150 °C upotreba samoregulirajućih grijaćih traka ili tradicionalnog grijanja parom može se odabrati na osnovu detaljne analize pomoću softverskog programa. Za temp. održavanja više od +150 °C koriste se otporni grijači.

Za cjevovod većih dužina, sve do 30.000m, upotrebljava se tzv. ”Skin efect sistem” (STS). Grijači i pribor mogu se montirati i u zonama opasnosti (Ex zonama toplinskih razreda od T6 do T1).

Najčešće upotrebe u našoj industriji: zaštita od smrzavanja cjevovoda i spremnika, održavanje temp. medija (lužine).