Grijaći kabeli

Grijanje podova i dovratnika u hladnjačama

Grijanje podova u hladnjačama vrši se zbog sprečavanja smrzavanja tla ispod gazne površine. Zbog velike razlike u temp. tla i temp. u rashladnoj komori (do -25oC) dolazi do smrzavanja tla, u koji kapilarno prodire voda, i pucanja podova – gazne površine.

Da bi se spriječilo smrzavanje, u tlo se, na dubini cca 40cm, ugrađuju grijači kojima upravlja termostat sa termosondom ugrađenom u pod. Održava se temp. od +2 oC do +5 oC.

Zbog velike razlike između temp. komore i temp. okoline, dolazi također do zaleđivanja ulaznih vrata i dovratnika. Grijači se montiraju unutar dovratnika i upravljaju pomoću termostata s termosondom.